Musik för kyrkorummet: INTE BARA BACH
Meditativ musik för stillhet och kontemplation

Jonas Knutsson, saxofoner
Christian Spering, kontrabas och elektronik

De är "musikaliska samarbetspartners" sedan mer än 30 år tillbaka.
Två improvisationsmusiker som har spelat tillsammans i ett ändlöst antal skiftande
konstellationer, ofta med utgångspinkt i jazz eller folkmusik. Under senare år har de
var för sig, på varsitt håll, försiktigt börjat prova på att spela musik av Bach.
Låtit solostycken av Bach förvandlas till utmanande arbetsstycken "för privat bruk".

Christian har gjort ett kritikerrosat soloalbum, "Inside Bach".
Lyssna här

Jonas har gjort ett konsertprogram för soloasxofon (inspirerad av sitt arbete med
Purcell, Händel och Bach i Nils Landgrens ensemble "New Eyes on Baroque").
Lyssna här

Knutte_i_Savar_kyrka.jpg

Det var naturligtvis bara en tidsfråga innan de skulle inleda ett gemensamt arbete
- i sitt fortsatta utforskande av den ständiga storheten Bach.

Programförklaringen är enkel:

Musik av Johann Sebastian, "som vi uppfattar honom", originalkompositioner och
fria improvisationer. En slags "mindful music", för sinnesro, stillhet och kontemplation.

Ett konsertprogram som finner sin form under arbetsnamnet "INTE BARA BACH".

Ungefär såhär:
Lyssna här

För mer information: knutssongs@gmail.com

spering_foto_viktorgardsater_490W.jpg